Størrelse: 2800 m2                   

Anlægssum: 55 mio. kr.

n.V.g eksekveredes montagearbejder af ventilationen i hele byggeriet,

Vestbadet er en af de mest besøgte svømmehaller i København. Efter 40 års drift, har svømmehallen undergået en gennemgribende ombygning af bygningsmasse og tekniske installationer. 1. salen er udbygget med et nyt Fitness Center med holdsale, spinningssal og maskiner inkl. tilhørende bad og omklædningsrum.

I en bygningsmasse for chlor- og fugtholdigt indeklima for hhv. svømmehal og træningsfaciliteter, er der store krav til de tekniske installationers drifts- og vedligeholdelsesmuligheder, samt servicering. Alle komponenter skal være nemme at tilgå med mulighed for udskiftning.

Efter ombygningen er Vestbadet i brøndby et af de mest attraktive bade- og kurcentre i Hovedstadsområdet.

Størrelse: 42.700 m2

Anlægssum: 1,5 mia. kr.

n.V.g eksekveredes montagearbejder af ventilationen i hele byggeriet, fra P-kælder til tag.

Mærsk Tårnet Panum er et internationalt center for forskning og undervisning i sundhed og livsstilssygdomme. Tårnet skal huse det Sundhedsvidenskabelige Fakultet der bringer Danmark forrest inden for biomedicinsk forskning, hvorfor kravene er tilsvarende for bygningens organ, de tekniske installationer.

Forskningen dækker over livsstilssygdomme, aldring, farmakologi, immunologi samt hjerte-kar-sygdomme,

Bygningen har et fodaftryk som stjernekomposition, af fire bygninger over 3 etager som huser auditorier, undervisningslokaler, kantine, konference, café og boghandel. På de 12 etager som udgør højhuset er der biokemiske forskningslaboaratorier.

 

Størrelse: 38.500 m2

Anlægsværdi: 550 mio. kr.

n.V.g eksekveredes montagearbejder af ventilationen i hele byggeriet, fra P-kælder til tag. Herunder stueplan som butiksplan og øvrige som administration, kontor, konferencesale og kantine.

Axel Towers er 2018 ekslusive tilføjelse i Copenhagen skyline og nyt centralt varetegn, med sin placering overfor Tivoli og rådhuspladsen.

Bygningen strækker sigover 16 etager med 5 etager under jorden, hvor den runde geometri er trukket med ned i parkeringskælderen og præger designet af installationerne. Over terræn er der krav til høj fleksibiltet aht. skiftende natur i butiks og kontorarealer, samt en æstetisk målsætning om skjulte installationer.

Da geometrien er uden rette vinkler, er bygningen udført uden et koordinatsystem, hvilket satte store krav til koordineringen mellem faggrupper og fleksibilitet af udførelsen.

Københavns kommunes publikumspris – Smukkeste byggeri i 2018.

https://www.kk.dk/nyheder/axel-towers-vinder-publikumsprisen-smukkeste-byggeri

Størrelse: 2.200 m2

Anlægssum: 60 mio. kr.

Dansk Hovedpine Center (DHC) er det nye forskningsfacilitet for verdens førende forskere inden for hovedpine. DHC er lokaliseret på Glostrup Hospital, med en central placering direkte fra hovedgaden og med udsyn til den rekreative park langs den sydlige del.

Da hovedpine kan igangsættes af alt fra farver, lugt, vibrationer og til lyd er huset projekteret mod at formindske disse indtryk mest muligt.

Bygningen er rejst med 2 etager, oven på en eksisterende kælder fra et tidligere 1 plans cafeteria hvor husets tekniske hjerte er placeret.

I kælderen er der indrettet to teknikrum, med aggregater der behandler hhv. øst og vest af DHC. Indtaget sker via. en 5 meter høj skorsten i terræn, ført videre med en ø1000 PE jord kanal ind i kælderens trykkammer som føringsvej til aggregaterne.

På taget er der etableret røgventilatorer for hhv. aggregat øst og vest.

DHC indeholder grupperum, konferencerum, medicinrum, undervisning, kontor og laboratorier.